Logo maasenwaalkanter.nl


Fietspad project 'Over de Maas' in Alphen geopend

Sinds zaterdag 2 september is er een nieuw fietspad door de uiterwaarden bij Alphen. Dit is aangelegd in het kader van het zandwinproject 'Over de Maas'. Wethouder Theo Hol van de gemeente West Maas en Waal en Herman van der Linde projectdirecteur bij Nederzand Projectmanagement BV, hebben het officieel geopend.

Na het symbolisch verwijderen van een over het fietspad gespannen projectvlag, is het meteen in gebruik genomen. Meer dan 700 deelnemers van de 45 km-route van het DijkenSport-onderdeel Bourgondisch Fruitfietsen hebben over het nieuwe fietspad gereden. Al fietsend hebben ze genoten van het nieuwe landschap dat is ontstaan door de uitvoering van het zandwinproject.

Het zandwin- en natuurontwikkelingsproject 'Over de Maas', dat in 2010 begon en een totale oppervlakte beslaat van 275 hectare, vordert gestaag. Met name het oostelijke deel van het project tussen de loswal in Alphen en de weg naar de veerpont Lith, ook wel Moleneindsche Waard genoemd, is bijna voltooid. Er is een afgesloten waterplas van circa 22 hectare ontstaan met fraaie oevers, een eigen waterpeil en een voeding door middel van kwelwater. Rondom deze plas is het terrein afgewerkt en ingezaaid en wordt dit gebied begraasd door een kudde Galloways. In geval van hoogwater kunnen zij zich terugtrekken op een speciaal aangelegde hoogwatervluchtplaats.

Ook is er langs de noordoever 6,8 kilometer semiverhard wandelpad aangelegd en 300 meter meidoornhaag aangeplant. Er is een nieuwe ontsluitingsweg met een lengte van 1,2 kilometer gerealiseerd vanaf de molen naar de stuw met waterkrachtcentrale én de zojuist geopende fietsroute met een totale lengte van 2,7 kilometer. Ook de natuurschaatsbaan voor het dorp Alphen met een oppervlakte van bijna 2 hectare is klaar voor gebruik, mits het deze winter uiteraard gaat vriezen.

Aan het westelijke deel van het project 'Over de Maas' wordt ondertussen hard doorgewerkt. Wel zal een verlenging van de huidige vergunningen nodig zijn om ook dit deel van het gebied volledig volgens plan af te kunnen ronden.

Reageer als eerste
Meer berichten