Logo maasenwaalkanter.nl


Nieuwjaarstoespraak burgemeester Verheijen

Dames en heren,

Laat ik meteen met de deur in huis vallen: 2018 is voor mij nu al het jaar van de Beweging. Bewegen is gezond en geeft energie en plezier! We zagen die energie en plezier net al bij het optreden van onze jonge Wijchense muzikanten. En van bewegen krijg je ook dorst. Graag wil ik de komende minuten slokjes nemen op het oude en het nieuwe jaar. En op andere zaken die ik zo meteen graag aan de orde stel. Onder uw stoel hebt u flesjes water gevonden. Zodat u ook een slokje kunt nemen. Niet alleen symbolisch dus, laat het u smaken.

Er was vorig jaar veel om een droge keel van te krijgen: van ontroering maar helaas ook van verdriet. Het afgelopen jaar was een jaar van grote hoogten en diepe dalen: Met de wereldvrede wil het nog steeds niet lukken helaas. In landen als Syrië en elders op de wereld woekert de ellende van oorlog maar voort. Internationaal terrorisme bepaalde nog steeds te vaak het wereldnieuws. Ik moet bijvoorbeeld denken aan al die onschuldige tieners die in Manchester naar een concert gingen van Ariane Grande. Het concert dat vol energie begon eindigde in een onmenselijk groot drama. Tientallen vaders en moeders verloren hun kinderen die avond. Maar ook in het zonnige Barcelona sloeg het noodlot toe toen tientallen toeristen en bewoners slachtoffer werden van een bloedige aanslag op de wereldberoemde Ramblas.

Ook veel dichter bij huis was er in 2017 helaas veel leed en verdriet te verwerken. In onze eigen ambtelijke organisatie bijvoorbeeld. Een aantal medewerkers moest voorgoed afscheid nemen van een geliefde. Van een partner, van een ouder of zelfs van een kind. Dat deed onnoemelijk veel pijn. Waar zij zich in die moeilijke tijd een beetje aan vast konden klampen was de grote betrokkenheid van hun collega's. Hoewel je het leed nooit kan wegnemen, hielp die betrokkenheid wel. Ik ben trots dat ik met deze mensen mag samenwerken.

Ook bij onze inwoners waren er in 2017 te veel momenten van intens verdriet. Graag sta ik daar vanavond bij stil. Laten we onze inwoners die te maken kregen met ziekte en overlijden blijven ondersteunen, ook in het nieuwe jaar. Gewoon, door regelmatig te vragen hoe het met hen gaat en hen emotioneel en praktisch te ondersteunen. In Wijchen en onze kernen hoef ik daar trouwens niet zo bang voor te zijn. Dat komt wel goed. Wij vormen immers een prachtige, sociale samenleving volop warmte, solidariteit en betrokkenheid. Ook daar ben ik trots op.
Bitter en zuur zouden niet opvallen zonder zoet. En zoete zaken zijn er vanavond gelukkig ook genoeg te melden. En bij dat zoete denkt u maar – als u een slokje neemt uit het flesje – dat er zoete witte wijn in zit in plaats van gemeentepils.

Natuurlijk is het zo dat te veel Wijchenaren nog steeds aan de kant staan, geen betaalde baan hebben. Het goede nieuws – ook voor hen – is dat onze economie sterk aantrekt. Dit zal gaan zorgen voor meer banen, daarvan ben ik overtuigd. Ook in onze regio! Zo wordt er stevig geïnvesteerd op onze bedrijventerreinen! En kijk eens naar ons Wijchens winkelhart! Ongelooflijk welke dynamiek daar gaande is, zeker als je dat afzet tegen andere centra in onze regio.

Er komen weer meer winkels bij, de horeca breidt steeds verder uit en zorgt ervoor dat steeds meer mensen – ook buiten Wijchen – ons prachtige dorp weten te vinden. Dat leidde vorig jaar al tot een mooie uitverkiezing van de Touwslagersbaan als mooiste winkelstraat van Gelderland. En die lijn weten de ondernemers, met krachtige ondersteuning van de vrijwilligers van "Wijchen Is", voort te zetten, zoveel is zeker! Overigens, over die vrijwilligers gesproken: geweldig wat zij het voorbije jaar hebben gepresteerd! Met als uitsmijter en letterlijk hoogtepunt het Kerstsprookjesfestijn; geeft u hen een groots applaus!

Ook op onze bedrijvenparken gaat het weer crescendo. Begin 2017 mocht ik bekendmaken dat de Amerikaanse pharma-reus Beckman Coulther koos voor Wijchen als vestigingsplaats voor zijn wereldlogistiek. U hoort het goed …… wereldlogistiek. Wijchen ligt letterlijk in het hart van de wereld, tenminste als we kijken naar de ons omringende vrachtluchthavens. Vooral op het gebied van Health, life and pharma is kunnen leveren binnen 24 uur all-over-the-world een must.

In 2017 zijn we opnieuw - met hopelijk positief resultaat dit jaar - in gesprek gegaan met een mondiale logistieke dienstverlener die voor verschillende farmaceutische concerns de wereldwijde verzending van producten vanuit Wijchen wil realiseren. De grote spelers in de wereld van Health, life and pharma lijken ons, in andere woorden, gevonden te hebben.
Ik hoef u niet uit te leggen dat dit goed is voor onze economie en onze werkgelegenheid. Als ik meer nieuws heb, hoort u er van. Dat beloof ik u. Proost!

Ons hernieuwde geloof in de toekomst voelen we volgens mij in al onze vezels. Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik kan bijvoorbeeld enorm genieten van onze nieuwe woonwijk in de Oostflank. Al 10.000 jaar een toplocatie volgens de archeologen die daar voor de bouw onderzoek deden. En dat zeg ik echt niet alleen omdat ik één van de geluksvogels ben die daar mag wonen! Ook in ons historische stadje aan de Maas is dat positieve gevoel duidelijk merkbaar. Het enthousiasme en de manier waarop de Batenburgers samen hun nieuwe MFA Batenburg ontwikkelen, stemt mij vrolijk en positief.

Als gemeente blijven we steeds vaker op gepaste afstand. Wij arrangeren en regisseren alleen nog waar nodig. Power to the people, maar dan op z'n Batenburgs, Wijchens, Alvernees, Bergharens, Niftriks, Leurs, Hernens of Balgoys. Laten we wel alert blijven. Zo moeten we voorkomen dat – om het maar eens plat te zeggen – de grootste monden gaan bepalen wat goed is voor alle anderen. Misschien klinkt dat wel wat streng en onsympathiek, maar zo bedoel ik het zeker niet. Natuurlijk ben ik blij dat mensen laten horen wat zij van iets vinden. Van een park, van windenergie of van duurzaamheid. Van leefbaarheid in de kernen, van scholen of van sociale voorzieningen. En dat zij hun stem durven te verheffen tegen besluiten of plannen die hen niet aanstaan. Maar wat ik óók belangrijk vind is dat wij oog blijven houden voor de zwijgende meerderheid. Politici en bestuurders moeten goed luisteren naar al die mensen die wel iets vinden, maar zich - om wat voor reden dan ook - niet willen storten in het openbare debat. Een debat dat tegenwoordig bij voorkeur gevoerd wordt via social media als twitter en Facebook.

U zult het hopelijk met mij eens zijn; wij leven in een prachtige democratie. En dan ook nog eens in de mooiste dorpen van Gelderland. Aan de politieke partijen - als wettelijk vertegenwoordigers van onze inwoners - de schone taak om onze inwoners keer op keer en vol energie te overtuigen van hun plannen en ideeën. En met hen vooral in gesprek te gaan. Wat vindt u en waarom vindt u dat? Onze democratie werkt pas écht goed als wij als politici en bestuurders in staat zijn ook de niet-mondigen mondig te maken. Door keer op keer te vragen én te luisteren. En door uiteindelijk te blijven staan voor de besluiten die zij in het algemeen belang in de gemeenteraad genomen hebben. Daar heeft u als kiezer recht op.

In maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan gaan hopelijk ruim 31.000 stemgerechtigden naar de stembus om te kiezen voor de politieke partij die hen het meeste
aanspreekt. Keuze genoeg in Wijchen! Ik zou u echt willen vragen om de verkiezingsprogramma's eens heel goed door te nemen. Want er valt over 12 weken wel degelijk veel te kiezen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat u gaat stemmen. Want wie de democratie lief heeft laat zijn stem nooit verloren gaan. Verder hoop ik dat de verkiezingscampagne in onze gemeente verloopt met respect voor elkaar. Natuurlijk, de tong mag in verkiezingstijd best eens wat scherper zijn. Maar uiteindelijk moeten uw partijen het mét elkaar - in het belang van Wijchen en haar inwoners - eens worden. Waar noodzakelijk door te polderen. Waar mogelijk door unanieme besluiten of besluiten in meerderheid te nemen.
Laat mij vanaf dit podium de hoop uitspreken dat u als partijen vooral de samenwerking zoekt en niet zozeer de tegenwerking. Goed, genoeg over de verkiezingen nu.
We stappen 2018 met heel veel energie in. We kijken vooruit. 2018 is het jaar van de Beweging.


De basis voor onze nieuwe gemeentelijke dienstverlening is gelegd. Het is eigenlijk een beetje als een potje … tafeltennis. De snelheid en dynamiek van deze sport zou ik heel graag in 2018 willen zien. De wereld staat niet stil. Hij wordt steeds flitsender en veeleisender. Grenzen vervagen bovendien. Je ziet dat ook in de sportwereld. Waren het vroeger alleen de Chinezen (en die ene Nederlandse dame) die goed konden tafeltennissen, tegenwoordig komt het talent ook uit Wijchen zoals u ziet.


En was het Nederlands voetbal vroeger vooral een mannending, tegenwoordig zijn het zoals u weet alleen de Oranje Leeuwinnen die schitteren op het wereldtoneel….. Over sport gesproken: bent u ook zo trots op "onze" Lieke Klaus. Zij werd wereldkampioen BMX-cross. En wat te denken van de vele zwemkampioenen van Pontos, de beste vinzwemclub van Nederland. Dynamische sportprestaties uit Wijchen. Binnenkort zijn er weer sportverkiezingen, op 27 januari hier op het podium van 't Mozaïek zelfs. Tot 26 januari kunt u uw stem weer uitbrengen op één van uw favoriete sporters. Ik ben benieuwd.


Dames en heren,

De wereld verandert continu. Ontwikkelingen zijn niet tegen te gaan. Kijk maar naar de prachtige mogelijkheden van de – zoals we vroeger zeiden – digitale snelweg. Online-shoppen, snapchat, instagram. Het zijn begrippen waar we niet meer omheen kunnen. Ook bij ons kunt u inmiddels - op het moment dat u het wenst - 60 producten online regelen. Een revolutie vergeleken bij waar we 5 jaar geleden stonden. De komende jaren gaan we hier verder mee aan de slag. De wereld houdt niet meer op bij onze gemeentegrens. We zullen steeds meer moeten gaan samenwerken om met onze tijd mee te kunnen gaan. Bij het tegengaan en bestrijden van ondermijning bijvoorbeeld. Want de onderwereld beperkt zich bij het infiltreren in de bovenwereld echt niet tot onze provinciegrens met Brabant. En ik wees net al op onze economische mogelijkheden op onze bedrijventerreinen. Ook logistiek Nederland beperkt zich niet tot Gelderland Zuid.

U zult het vast beamen: We moeten tegenwoordig op meerdere borden tegelijk schaken. Dat hoort bij het leven van nu. Hoe makkelijk lukt het onze kinderen om met het ene oog te snapchatten met vrienden en vriendinnen en tegelijkertijd ook naar tv te kijken naar de finale van de Voice of Holland. Wij ouders vinden dat maar vreemd. Of zelfs belachelijk. Net als onze voorouders het vliegtuig of de auto nog belachelijk …. nee, zelfs gevaarlijke dingen vonden.


Dames en heren,
Wat ik in de voorbije minuten heb proberen aan te tonen is dat wij in 2018 in een enorme dynamiek zijn beland. Multitasken, onze horizon verruimen, bestuurlijk over grenzen heenkijken. Het hoort er tegenwoordig allemaal bij. Het nadeel van teveel dynamiek en te veel impulsen is dat je wel eens het overzicht verliest. Of je te veel gaat storten op de verkeerde zaken. Als je niet oppast gaan zaken elkaar tegenwerken. De oplossing zit denk ik in het intensiveren van samenwerkingsverbanden. En in het zoeken naar verbindingen.

Eén van die samenwerkingsvormen is onze ambtelijke fusie met de gemeente Druten. Drie dagen geleden hebben wij en de gemeente Druten de handen formeel ineengeslagen. We werken nu vanuit één nieuwe, gezamenlijke ambtelijke organisatie. Met de komst van de Werkorganisatie Druten Wijchen – want zo heet de nieuwe organisatie - gaan we vol vertrouwen het nieuwe jaar in. Onder het motto: let's move! Omdat we samen sterker staan.

De kennis en expertise van onze Drutense en Wijchense medewerkers kunnen we voortaan bundelen en met elkaar delen. Daarnaast biedt onze ambtelijke fusie de mogelijkheid nog beter te investeren in nieuwe technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van digitale dienstverlening en online services. Bovendien staan we door de fusie ook in de regio sterker dan voorheen. Daarvan ben ik echt overtuigd. Zowel de gemeente Wijchen als de gemeente Druten blijven zelfstandig functioneren. Twee gemeenten dus met twee gemeenteraden. Raden die onafhankelijk van elkaar politieke en bestuurlijke besluiten nemen. En dichtbij de inwoners staan. Ook hier geldt: Samenwerken waar mogelijk, maar zelfstandig waar wenselijk en noodzakelijk.
Ik ga afronden. Dit jaar eindigt mijn eerste termijn van zes jaar als burgemeester en moet de gemeenteraad een nieuwe profielschets maken. Natuurlijk ben ik erg benieuwd naar de verwachtingen van de gemeenteraad en of ik aan die ambities van de raad kan voldoen. U mag in elk geval van mij weten dat het mij een eer zou zijn als ik u volgend jaar opnieuw vanaf deze plaats mag toespreken.
Mag ik u tot slot alle voorspoed en gezondheid wensen voor u en uw naasten in het nieuwe jaar? In een jaar waarin "beweging" centraal staat. Op weg naar de gezondste, lenigste, dynamische gemeente van Nederland!


Dank u wel.

Meer berichten

Shopbox