Een muskusrattenvanger aan het werk. (Foto: samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer)
Een muskusrattenvanger aan het werk. (Foto: samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer)

Minder muskusratten in Rivierenland

Maas en Waal - "Het aantal gevangen muskusratten in het Nederlandse rivierengebied blijft dalen. Dat betekent opnieuw minder schade aan dijken en oevers. Ook het aantal gevangen beverratten daalt, na jaren van stijging. Daarmee is de populatie muskusratten nog steviger onder controle in het werkgebied van de waterschappen Hollandse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland. Naar verwachting zet de daling zich in 2018 voort. Het waterschap blijft alert, want de plaagsoort plant zich razendsnel voort", aldus de Waterschappen.

Het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer (vier waterschappen langs de grote rivieren) ving in totaal 10.174 muskusratten in 2017 (12.006 in 2016) en 339 beverratten (453 in 2016). De cijfers voor Waterschap Rivierenland met betrekking tot gevangen muskusratten in 2015, 2016 en 2017 zijn respectievelijk 5278, 4645 en 3872. Beverratten worden vrijwel allemaal gevangen in het grensgebied met Duitsland De getallen in het binnenland blijven zeer beperkt. Slechts een enkele beverrat komt voorbij Tiel. Beschermde diersoorten als bevers en otters werden niet gevangen, vogels en vissen soms wel. Nu in grote delen van Nederland de populatie muskusratten onder controle komt, hoeven er minder vangmiddelen te worden ingezet. Vallen en klemmen zijn verder verfijnd om bijvangst te vermijden.

waterschaprivierenland.nl/muskusrattenbeheer/index.html

Meer berichten