Wonen in een kerk

West Maas en Waal - Wonen in een voormalig bankgebouw (inclusief kluis) of in een kerk. Dat kan in de gemeente West Maas en Waal. Dankzij het zogeheten toetsingskader woningbouw kunnen dergelijke gebouwen worden verbouwd tot woning, soms in combinatie met bedrijvigheid.

De afgelopen tijd bezocht wethouder Bos een aantal projecten die reeds gerealiseerd zijn vanuit het nieuwe woningbouwbeleid. Zoals de herontwikkeling van de protestantse kerk in Appeltern, de voormalige Rabobank in Boven-Leeuwen en de hervormde kerk in Maasbommel.

Eind 2016 konden voor het eerst initiatieven ingediend worden 'om woningen die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van onze dorpen' te verbouwen. Bij deze eerste tranche kwamen 23 verzoeken binnen uit alle dorpen. Ieder verzoek is getoetst aan de hand van het toetsingskader woningbouw. Uiteindelijk kregen twaalf initiatieven direct groen licht en later nog eens vijf. Meteen daarna zijn de initiatieven opgestart. De uitvoering van een aantal initiatieven, waaronder de Koningstraat in Wamel, het CHV gebouw en de Industrieweg in Dreumel, loopt nog. In de tweede helft van 2018 wordt de volgende tranche opengesteld. Dan kunnen weer verzoeken worden ingediend voor het realiseren van woningen.

In mei 2016 is de Woonvisie vastgesteld. Hierin is opgenomen dat bij de realisatie van woningen uitgegaan wordt van 'de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment'. Om dit kunnen beoordelen is een toetsingskader woningbouw vastgesteld. In het toetsingskader woningbouw zijn verschillende kwaliteitsaspecten opgenomen om te kunnen beoordelen of woningen een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de dorpen. Wethouder Bos: "De methode biedt iedereen gelijkwaardige kansen op een project en beloond kwaliteit".

Meer berichten