De schooldirecteuren en de wethouder.
De schooldirecteuren en de wethouder.

Cultuuronderwijs voor alle kinderen

West Maas en Waal - De basisscholen van West Maas en Waal, Cultuurmij Oost en de gemeente slaan de handen ineen om het cultuuronderwijs op de basisscholen te verdiepen. De afspraken zijn vastgelegd in het zogeheten 'Convenant Cultuur & Onderwijs WMW 2018-2020'. "Ieder kind heeft het recht om zijn of haar creativiteit te ontwikkelen."

West Maas en Waal - Wethouder Ton de Vree, Lia van Meegen van SPOM en Henk van Dorp van Trivium benadrukken het belang van cultuureducatie voor de ontwikkeling van leerlingen. "Het convenant borgt een betere samenwerking tussen de gemeente en het basisonderwijs. Scholen met een convenant kunnen ook gebruik maken van de regeling 'Cultuureducatie met kwaliteit' voor verdieping van het cultuuronderwijs."

De gemeente heeft ook de subsidiemogelijkheden voor cultuuronderwijs na schooltijd verruimd. Kinderen komen in aanmerking voor maximaal 110 euro subsidie voor een cursus op het gebied van muziek, dans, toneel of beeldende kunst. Meer informatie hierover staat op www.westmaasenwaal.nl.

Ouders met kinderen jonger dan18 jaar en een laag inkomen kunnen kijken op www.vraagwijzerwestmaasenwaal.nl/minimaregelingen. Misschien kunnen zij gebruik maken van de Meedoen-regeling. Ook Stichting Leergeld heeft regelingen. Kijk voor de mogelijkheden op www.leergeld2stromenland.nl

Op de foto staan van links naar rechts:

Bas Collignon – directeur de Laak Wamel
Helma de Haardt - de Wijzer Beneden-Leeuwen
Anja Adams - de Tweestroom Altforst
Wethouder Ton de Vree
Henk Brakel - de Leeuwenkuil Beneden-Leeuwen
Lia van Meegen, bestuurder SPOM
Truus Gerritse - de Oversteek Dreumel
Erie van Teeffelen - St. Lambertusschool Maasbommel en de Marienhof Alphen.

Meer berichten