Jack Steeghs is sinds kort pastoraal werker in parochie De Twaalf Apostelen. Hij is druk bezig mensen te leren kennen en contacten te leggen.
Jack Steeghs is sinds kort pastoraal werker in parochie De Twaalf Apostelen. Hij is druk bezig mensen te leren kennen en contacten te leggen. (Foto: Jan Hermens)

Smeulend vuur moet blijven branden

Op de lommerrijke Kapelberg in Bergharen presenteerde Jack Steeghs zich zaterdag aan de aanwezige gelovigen. Jack Steeghs is sinds kort pastoraal werker in parochie De Twaalf Apostelen.

WIJCHEN - Hij gaat met name voor in de kerken in Hernen en Bergharen. "Ik houd me bezig met kerk en samenleving, dat is mijn aandachtsveld binnen de hele parochie. Wat vieringen betreft, ligt het zwaartepunt voor mij op Hernen en Bergharen. Binnen het pastorale team zijn de taken verdeeld. Dat moet ook wel, want de parochie is erg groot."
Allereerst wil Jack Steeghs mensen leren kennen. "Ik kom zelf uit Zaltbommel en ken nu nog niet zoveel parochianen hier, maar daar breng ik snel verandering in. Contacten leggen vind ik heel wezenlijk. Verbindingen tussen mensen en God en tussen mensen onderling vormen de basis van het kerk zijn. Hoe verweef je nu je geloof in je dagelijks leven? Dat vind ik een boeiende vraag. Ik heb een gezin, sta midden in de maatschappij en ik geloof, maar wel met beide benen op de grond. Ik heb voeling met het platteland. Daar kom ik vandaan. Ik ben boer geweest tot 1998. Toen ben ik met mijn bedrijf gestopt omdat ik geen goede toekomstperspectieven zag. Ik ben theologie gaan studeren en heb onder meer als projectmedewerker kerk en platteland gewerkt binnen het aartsbisdom Utrecht. Op een zeker moment zocht ik een nieuwe uitdaging en heb ik gesolliciteerd op de vacature bij De Twaalf Apostelen. Ik ben in Wijchen aangenomen voor 24 uur in de week."
Een pastoraal medewerker bezoekt parochianen, probeert bruggen te slaan tussen kerk en samenleving en gaat voor in vieringen. "Ik ben voorstander van een open kerk. Van warme geloofsgemeenschappen waar iedereen welkom is. Waar het vuurtje smeult, moet het vooral blijven branden. Als het even kan proberen we de vlammen op te laten flakkeren. Ik wil een luisterend oor zijn. Als ik een boer bezoek, gaat het niet alleen over kerk en geloof. Ik vraag naar zijn bedrijf, hoe het gaat, of er problemen spelen. Oprechte belangstelling is van grote waarde."
Er ligt werk genoeg voor hem binnen De Twaalf Apostelen, aldus Jack Steeghs. "De tijd dat elk dorp een pastoor had met ook nog eens een of twee kapelaans is allang voorbij. Alleen al om in de twaalf geloofsgemeenschappen vieringen te kunnen houden, is een compleet team nodig. Ik ga wel voor in diensten, maar dat zijn geen eucharistievieringen. De consecratie is alleen voorbehouden aan een priester. Een viering zonder consecratie kan ook inspirerend zijn en gelovigen kracht geven.
Waar mensen samen bidden en zingen, daar is begeestering."

Meer berichten