Foto: De Bibliotheek

Nieuw convenant bibliotheekwerk

Maas en Waal - Wethouders van tien gemeenten ondertekenen donderdag 17 mei een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek Rivierenland. Het convenant 'Samen maken we de bieb' regelt de samenwerking van de Bibliotheek en de gemeenten Druten en West Maas en Waal voor de jaren 2019-2022. Ook de wethouders van de gemeenten Culemborg, Neder-Betuwe, Lingewaal, Neerijnen, Maasdriel, Tiel, Geldermalsen en Zaltbommel zetten hun handtekening.

In de samenwerkingsovereenkomst wordt de dienstverlening van de bibliotheek in de betreffende gemeenten voor de komende jaren geregeld.

Die dienstverlening sluit aan op de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen, waarin de kernfuncties van openbaar bibliotheekwerk staan vermeld te weten het ter beschikking stellen van kennis en informatie; het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie en het bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur, kunst en cultuur en het organiseren van ontmoeting en debat.

"Bibliotheek Rivierenland vertaalt deze functies naar drie hoofddoelstellingen van haar werk: basisvaardigheden voor iedereen, collectie Nederland toegankelijk en laagdrempelig voor iedereen ontsluiten en het bieden van gelegenheid voor verblijf, ontmoeten, studeren, werken, inspireren en ontspannen. De bibliotheek richt zich hiermee zowel op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van de inwoners in haar werkgebied, als op maatschappelijke participatie en sociale cohesie in haar werkgebied", aldus de gemeenten.

Meer berichten