Dag van de Toekomst

Beneden-Leeuwen - De gemeente West Maas en Waal houdt donderdag 31 mei in het gemeentehuis de derde Dag van de Toekomst. Op deze 'dag', die duurt van 17.00 tot 21.00 uur, kunnen inwoners, ondernemers en (vrijwilligers) organisaties meepraten over de toekomstige leefbaarheid van de acht dorpen. Toekomstverkenner Frits Roelfsema blikt vooruit en roept de deelnemers op om met frisse ideeën te komen. De bruikbare 'oogst' gebruiken burgemeester en wethouders voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma 2018/2019 dat in september aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De Dag van de Toekomst vloeit voort uit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030 die de gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld. In deze Visie staan 15 speerpunten die de gemeente uiterlijk in 2030 gerealiseerd wil zien. Ze variëren van wonen, werken, onderwijs, zorg tot recreëren, bereikbaarheid, duurzaamheid en ondernemen. Alles met als centraal thema: samenwerken en promoten. De deelnemers gaan donderdag 3 mei met elkaar in gesprek over wat er tot nu toe is gedaan met de speerpunten. En vooral welke nieuwe - en levensvatbare - ideeën er bij hen leven om de leefbaarheid van de acht dorpen te behouden en te verbeteren.

Voor meer informatie kijk op www.westmaasenwaal.nl/DagvandeToekomst. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 20 mei aanmelden via dagvandetoekomst@westmaasenwaal.nl

Meer berichten