NAH-Trefpunt over 'Veranderde emoties'

Tiel - 'Veranderde emoties' is het thema van het NAH-Trefpunt maandag 28 mei in Tiel. Het NAH-Trefpunt is een informatiepunt en een ontmoetingsplek van Pluryn voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), betrokkenen en andere geïnteresseerden. De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur in Wijkcentrum Westroyen aan Predikbroedersweg 14 in Tiel. Aanmelden is niet verplicht, maar kan via www.pluryn.nl/nah-trefpunt.

Een niet-aangeboren hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen, niet alleen voor de getroffene maar ook voor zijn of haar omgeving. Tijdens het NAH-Trefpunt vertellen ervaringsdeskundigen over het effect dat een NAH heeft op hun emoties. Daarna gaan de aanwezigen in kleine groepjes uiteen om aan elkaar te praten over hun veranderde emoties of te luisteren naar mensen die dit hebben meegemaakt.

Meer berichten