Ingezonden: 'Weg met de berg'

Ingezonden

In de nieuwe woonwijk Tichellande in de gemeente Druten is in het verleden besloten om vervuilde grond te storten en deze af te dekken in de vorm van een langgerekte berg langs het doodlopende gedeelte van de Ticheldreef. Helaas is deze berg zichtbaar middenin de nieuwe wijk Tichellande. De mening heeft postgevat dat het om een tijdelijk depot zou gaan. De projectbeheerder van de wijk, de heer Flier, heeft ons verzekerd dat het de bedoeling is dat de berg blijft.

Een en ander heeft geleid tot de oprichting van de actiegroep 'Weg met de berg'. Deze groep heeft een petitie opgesteld die bij alle Tichellanders wordt bezorgd ter ondertekening. De ondertekende petities worden aan het College van B&W aangeboden met het verzoek de berg te laten verwijderen. De berg vormt een ontsiering van een mooie woonwijk. Voor direct aanwonenden en hun verwanten is de berg een doorn in hun oog die het zicht op de water- en groenpartijen achter de berg verhindert. Alle ondertekenaars van de petitie hopen op een gunstige afloop van de heroverweging.

De actiegroep 'Weg met de berg'
Jack van Bemmelen
Willie Eikhout        
Izaäk Hubregtse
Betty Janssen-Smits
Han Veraart      
  

Voor meer info: druten@hetgastenhuis.nl

Meer berichten