Foto: Pr

Beregeningsverbod Rivierenland

West Maas en Waal - Vanwege de aanhoudende droogte geldt vanaf woensdag 25 juli in het hele rivierengebied een beregeningsverbod met oppervlaktewater.

Waterschap Rivierenland stelt in het werkgebied een beregeningsverbod in tussen 09.00 en 18.00 uur. Tegelijk haalt het waterschap alles uit de kast om water van de grote rivieren in het gebied te brengen en te houden.

De droogte evenaart het recordjaar 1976. Al twee maanden valt in het rivierengebied nauwelijks neerslag, terwijl een hittegolf voor hoge temperaturen zorgt. Dankzij de grote rivieren was er nog lang voldoende water, maar door de aanhoudende droogte en hitte en het massale beregenen, wordt de vraag naar water nu groter dan het waterschap kan toevoeren. Met deze maatregelen wil het waterschap spaarzaam omgaan met het water en het zo efficiënt mogelijk verdelen.

Het 'beregeningsverbod met oppervlaktewater' betekent dat je overdag niet met oppervlaktewater je tuin mag sproeien of agrarische grond mag beregenen. Een overtreding kan leiden tot een boete. Overdag is de verdamping het hoogst, op de meeste plekken kan het waterschap 's nachts de sloten weer op peil brengen.

Meer berichten