Indië plaquette stadhuis Nijmegen
Indië plaquette stadhuis Nijmegen (Foto: Peter van Riel)

Herdenking van slachtoffers Japanse bezetting

Nijmegen - Het Nijmeegse herdenkingscomité kiest in deze dertiende editie voor een inclusief herdenken, dus niet alleen van krijgsgevangenen, geïnterneerden en dwangarbeiders maar ook van vergeten groepen die evenzeer hebben geleden onder de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands-Indië.

Schrijver Reggie Baay en Indonesische planoloog Ary Samsura zijn 14 augustus sprekers op de plechtigheid. Reggie Baay duikt de geschiedenis in. ,,Na de Japanse bezetting volgde in augustus 1945 voor de inwoners van de voormalige kolonie tot overmaat van ramp nóg een oorlog: de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Toen eind 1949 de overdracht van soevereiniteit plaatsvond en men zich opmaakte voor de vrede volgde er voor velen eigenlijk nog een derde ramp. Een die min of meer onzichtbaar was: die tegen trauma’s en gruwelijke herinneringen. Aan de hand van de oorlogservaringen van zijn eigen familie schetst hoofdspreker Reggie Baay deze geschiedenis vanaf de Japanse bezetting tot en met de repatriëring. Hierbij zal hij citeren uit zijn nieuwe, nog te verschijnen roman waarin hij deze familiehistorie heeft opgetekend. Tot slot zal hij in zijn lezing betogen waarom het zo belangrijk is dat wij kennis hebben van deze geschiedenis en waarom wij en de toekomstige generaties dit nooit mogen vergeten en moeten blijven gedenken", zegt organisatie PION.

De Nijmeegse bijdrage in de herdenking is dit keer de aan de Radboud Universiteit verbonden planoloog Dr. Ir. Ary Samsura uit Indonesië. Hij haalt herinneringen op aan de lotgevallen van zijn verwanten in dezelfde periode. Na de overgave van het KNIL (het koloniale leger) werd de inheemse bevolking feitelijk aan haar lot overgelaten. Vergeten wordt hoezeer de Indonesiërs leden onder het Japanse juk. Talloze Javaanse dwangarbeiders stierven aan de Birma-spoorweg. Samsura vertelt hoe in zijn moederland de Japanse tijd en de daaropvolgende revolutie en tenslotte de onafhankelijkheid worden herdacht.

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Nijmegen. Aanvang: 19:30 uur (Raadzaal open 19:00 uur)

Muziek: koor Kracht van een Lied. Na afloop is er een kranslegging.

Meer berichten