Uitbreiding Taalakkoord Rivierenland

Maas en Waal - In totaal 47 organisaties in Rivierenland werken de komende jaren samen om laaggeletterdheid in de regio te bestrijden en voorkomen. Dit doen zij binnen de coalitie Taalakkoord Rivierenland. In die coalitie zitten onder meer Bibliotheek Rivierenland, Gemeente West Maas en Waal en Werkcoöperatie West Maas en Waal. Afgelopen donderdag kwam de coalitie voor de tweede keer bij elkaar. Het Eerstelijnscentrum Tiel en de Woningcorporaties KleurrijkWonen en Woonlinie sloten zich als nieuwe partners aan bij het Taalakkoord. Daarnaast ontving het Taalakkoord een financiële bijdrage van Rabobank West-Betuwe voor een project gericht op het bereiken van mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

'Laaggeletterdheid is overal en komt voor in alle lagen van de bevolking. Om laaggeletterdheid effectiever aan te pakken in de regio Rivierenland, is eind 2017 met 44 partijen het Taalakkoord Rivierenland ondertekend. Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt lokale gemeenten en organisaties bij het terugdringen van laaggeletterdheid. Daar komen nu drie belangrijke maatschappelijke partners bij: het Eerstelijnscentrum Tiel en de woningcorporaties KleurrijkWonen en Woonlinie", aldus Taalakkoord Rivierenland.

Het Taalakkoord Rivierenland start op korte termijn met project om nog meer mensen, die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden, te kunnen bereiken. "Concreet betekent dit dat er leerpunten worden ingericht in de Stadhuiscampus en het Ziekenhuis Rivierenland. In de Leerpunten kunnen mensen terecht voor informatie en advies over het cursusaanbod rondom taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Daarnaast kunnen mensen daar terecht voor hulp bij het lezen en begrijpen van moeilijke brieven en/of formulieren." Alle partners in het Taalakkoord werken vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid aan het terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid.

Alle huidige 47 partners in Rivierenland

Arpe Business Matchmaker, Avri, Bart van Kraaij Groep, Bibliotheek Rivierenland, BureauTaal, Businessclub Betuwe in Zaken, De Kernen, Eerstelijnscentrum Tiel, ELK Welzijn, Gemeente Buren, Gemeente Culemborg, Gemeente Geldermalsen, Gemeente Lingewaal, Gemeente Maasdriel, Gemeente Neder-Betuwe, Gemeente Neerijnen, Gemeente Tiel, Gemeente West Maas en Waal, Gemeente Zaltbommel, GGD Gelderland-Zuid, Greenport Gelderland, Kinderzwerfboek, KleurrijkWonen, Koning Willem I College, Leren en Werken Rivierenland, Mozaïek Welzijnsdiensten met als onderdeel Dynamiek, O.R.S. Lek en Linge (VMBO locatie), Rabobank West Betuwe, Regionaal Archief Rivierenland, ROC Rivor, RSG Lingecollege, Sociom, Stichting ABC, Stichting Kompas Bommelerwaard, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Welzijn Bommelerwaard, STMR, UWV WERKbedrijf Tiel, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, Volksuniversiteit West Betuwe, Welzijn Rivierstroom, Welzijn West Betuwe, Werkcoöperatie West Maas en Waal, Werkzaak Rivierenland, Woonlinie, Ziekenhuis Rivierenland en Zorgbelang Gelderland | Utrecht.

Meer berichten