Subsidie voor Alzheimercafé Maas en Waal

Druten - Burgemeester Van Riswijk en wethouder Van Elk van de gemeente Druten hebben onlangs de brochure 'Langer thuis bij dementie in 10 punten' in ontvangst mogen nemen Zij kregen de brochure aangeboden uit handen van Ton Ebben, belangenbehartiger van Alzheimer Nederland in het Land van Maas en Waal,

De overhandiging vond plaats na een vergadering van B&W over de begroting 2019. In die begroting wordt structureel 2500 euro vrijgemaakt voor vrijwilligersorganisaties die de gemeente helpen bij de uitvoering van de WMO-taken. "Dat wil zeggen dat ook het Alzheimercafé Maas en Waal in aanmerking komt voor een subsidie. De omvang van het bedrag wat aan het Alzheimercafé wordt toegekend is nog niet bekend", aldus Ton Ebben die ook voorzitter van het Alzheimercafé is.