Nieuwe tarieven afvalstoffenheffing Avri-gemeenten

Maas en Waal - Vanaf 2019 betalen inwoners van de 10 Avri-gemeenten (waaronder de gemeente West Maas en Waal) per huisaansluiting 169 euro voor het vaste tarief en 1 euro per 30 liter restafval die zij aanbieden in minicontainers en ondergrondse containers. Dit heeft het algemeen bestuur (AB) van Avri besloten.

"Per huisaansluiting bedraagt de totale afvalstoffenheffing gemiddeld 204 euro per jaar. Dat gemiddelde is gebaseerd op verbeterde afvalscheiding door inwoners in 2019, waardoor minder restafval hoeft te worden weggebracht. Het AB koos voor deze tariefstelling om rekening te houden met inwoners die dat door omstandigheden (nog) niet goed kunnen. In de toekomst zal het variabele tarief stijgen waardoor goed scheiden extra beloond wordt", aldus Avri.

Halvering restafval

"Vanaf 2019 brengen de meeste inwoners hun restafval naar ondergrondse containers. Met dit systeem halveert het restafval, is de ervaring in andere gemeenten. Het blijkt dat inwoners namelijk veel beter opletten bij wat zij bij het restafval doen. Tot 2014 hadden inwoners gemiddeld 204 kilo restafval. Toen zij in 2014 gingen betalen voor iedere keer dat zij hun restafval aanbieden, daalde het restafval enorm. De laatste twee jaar blijft het steken op 120 kilo. Met het nieuwe systeem wordt een daling verwacht naar gemiddeld 60 kilo per persoon."

Ondanks dat Avri minder restafval ophaalt stijgen de kosten. "Een belangrijke oorzaak is de extra belasting die het Rijk in 2019 gaat heffen op het te verbranden afval. Investeringen vanwege het nieuwe beleid spelen ook een rol. Daarnaast dalen de opbrengsten van sommige grondstoffen zoals papier. Door het nieuwe inzamelsysteem blijft de stijging van de afvalstoffenheffing in Rivierenland beperkt tot gemiddeld 2,5 procent."

Blik bij glas

Vanaf volgend jaar kunnen blikken verpakkingen zoals drankblikjes, soepblikken en aluminium schalen in de glascontainer. "Als Rivierenlanders al hun blik scheiden, scheelt dit op jaarbasis gemiddeld 4,6 kilo restafval per persoon. Dat is weer goed voor het milieu én de portemonnee. Vanaf het derde kwartaal van 2019 is het voor Avri mogelijk om incontinentiemateriaal duurzaam te laten verwerken. Dit is duurder dan verbranden. Begin 2019 besluiten de tien gemeenten of zij van de mogelijkheid gebruik gaan maken. Het AB discussieert in november over een mogelijke voorlopige oplossing vanuit de gemeenten vanaf 1 januari."