Wijchen gaat Natuurbeleidsplan opstellen

Ingezonden

Wijchen - De gemeenteraad van Wijchen heeft een voorstel aangenomen om een Natuurbeleidsplan op te stellen. De motie was een initiatief van PvdA, Kernachtig Wijchen en CDA. De VVD en D66 stemden tegen. "In het coalitieakkoord staat opgenomen dat een gezonde biodiversiteit belangrijk is en dat er een goede afweging moet zijn tussen verschillende belangen (toerisme, agrarische sector, economie, duurzaamheid en natuur). Maar dat je dergelijke afweging alleen kunt maken wanneer je de natuurwaarden goed in beeld hebt. Daarvoor ontbreekt tot nu toe echter een duidelijk beleidskader. Vereniging Natuur en Milieu Wijchen is, samen met andere ecologen en biologen, erg blij met dit besluit. Erkenning van het grote belang van een bloeiende natuur in het gemeentelijke beleid helpt om een evenwichtige afweging te maken. De initiatiefnemers stellen terecht Oosterpark en Loonse waard als voorbeelden. Met een goed Natuurbeleidsplan kunnen natuurwaarden en andere, soms tegenstrijdige belangen, in de toekomst beter afgestemd worden. Voor de Wijchenaren zijn juist natuur en landschap argumenten om de gemeente hoog te waarderen als plaats om te wonen.

Theo Hesen

Meer berichten