Start Studiekring Druten

Druten - De nieuwe Studiekring Druten start donderdagmiddag 22 november in de bibliotheek in Druten. Met de start wordt invulling gegeven aan de wens van ouderen om sociaal actief te blijven in de eigen woonomgeving. Tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten van de Studiekring delen deelnemers kort met elkaar wat hen die week bezig houdt. Aansluitend wordt door een deelnemer een zelf aan te dragen onderwerp gepresenteerd en uitgediept.

De kracht van Studiekringen is vooral dat deelnemers niet alleen van elkaar leren, maar ook een vast moment van ontmoeting hebben en zo een hechte groep vormen waarbij ontmoeting en actief bezig zijn met de geest centraal staan, maar gelijktijdig trends als vereenzaming worden voorkomen. Studiekringen zijn daartoe laagdrempelig en brengen ouderen op geheel vernieuwende wijze met elkaar in contact. Eigen inbreng, onderling respect en blijven leren zijn daarbij de voornaamste kenmerken.

Initiatiefnemer van Studiekring Druten zijn MeerVoorMekaar welzijnsorganisatie en Bibliotheek Rivierenland. Meer informatie of aanmelden: Mariëlle van Swaay, tel. 06-17860576.

Meer informatie over Studiekringen 50+ kun je vinden op www.studiekringen50plus.nl of vraag er naar in de Bibliotheek.

Meer berichten