De locatieraad van de Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen. (Foto Berco Buter)
De locatieraad van de Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen. (Foto Berco Buter) (Foto: )

Willibrorduskerk bestaat 100 jaar

Boven-Leeuwen - "Dat onze kerk honderd jaar bestaat is op zich niet zo'n prestatie", meent Wim den Bieman, voorzitter van de locatieraad van de Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen. "In die tijd werden er heel wat meer van dit soort gebouwen gebouwd." Veel bijzonderder dan deze letterlijke stenen noemt hij de levende stenen van de gemeenschap. "Oftewel de parochianen, die houden de parochie immers in leven."

Toch is honderd jaar natuurlijk wel een bijzonder gegeven. Helemaal als je kijkt naar de ontwikkelingen die de Willibrorduskerk de afgelopen eeuw heeft doorgemaakt. De kerk werd op 29 april 2018 in gebruik genomen, maar al in 1921 traden ernstige gebreken aan het licht die werden toegeschreven aan kalkarmoede van het gebruikte cement. De toren bleek veel te zwaar en stond in 1922 na een zware storm zelfs op instorten waardoor deze ongeveer negen meter moest worden verlaagd. De watersnood van 1926 had vervolgens ook de nodige gevolgen voor de kerk. In de loop der jaren werden talloze restauratiewerkzaamheden uitgevoerd met als laatste wapenfeit een grootscheepse restauratie die in 2012 werd afgerond en die het gebouw de status Rijksmonument opleverde.
"En het is echt een prachtige kerk", vertelt Wim. "Heerlijk ruim en licht. Ik ben hier in Boven-Leeuwen geboren en getogen dus een aantal van de meest bijzondere gebeurtenissen in mijn leven heeft ook hier in de Willibrorduskerk plaatsgevonden." En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Wim, maar voor heel veel andere parochianen. "En dat is ook meteen de kracht van deze kerk: de bijzondere gemeenschap die de kerk een zeer warm hart toedraagt. Deze mensen vormen in feite de kerk, want zonder hen, de levende stenen van de gemeenschap, zou er ook geen reden zijn om de deuren open te houden."
Toch kunnen ze er ook bij de Willibrorduskerk niet omheen, de terugloop in mensen die de kerk bezoeken. "Een logisch gevolg van alle ontwikkelingen in de huidige maatschappij, denk ik. Vroeger gingen mensen mede naar de kerk voor een stukje houvast, tegenwoordig zijn er veel meer alternatieven voor het vinden van die houvast waardoor niet iedereen zich meer genoodzaakt voelt om naar de kerk te gaan." Toch vermoedt Wim dat daar op den duur weer verandering in gaat komen. "Volgens mij is het een soort golfbeweging; op den duur zullen weer meer mensen naar de kerk trekken."
Dat neemt niet weg dat de toekomst van de Willibrorduskerk onzeker is. "Er zijn zoveel kerken in de regio dat we wel reëel moeten blijven. Nu verkeren ze allemaal nog in goede staat, maar zodra er weer restauraties nodig zijn en de terugloop van kerkbezoekers zet door, dan moet er serieus worden gekeken wat financieel nog haalbaar is." In de toekomst zullen de diverse kerken in de regio dan ook samengaan. Wat er dan met de Willibrorduskerk gebeurt? Geen idee, maar doordat het een Rijksmonument is, zal het gebouw er in ieder geval blijven voor de samenleving."

(Tekst: Maaike van Helmond)

Meer berichten

Nieuwsoverzicht

Meer berichten