Nieuwe Ombudsman

West Maas en Waal - De gemeenteraad van West Maas en Waal heeft, gezien het voorstel van het college van 20 november 2018, in de openbare vergadering besloten mevrouw dr. J.G.M. Assen met ingang van 1 januari 2019 eervol ontslag te verlenen als Ombudsman. Zij wordt opgevolgd door mevrouw M.J. van Dasselaar. Van Dasselaar is benoemd tot Ombudsman voor de gemeente West Maas en Waal met ingang van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024.

Meer berichten