Jaarvergadering Hengelsportvereniging Haal Op

Wamel - De jaarlijkse ledenvergadering van hengelsportvereniging Haal Op is donderdag 17 januari in Feston aan de Hogeweg 29 B in Wamel. Aanvang 20.00 uur. Let op, alleen toegankelijk voor leden.

Dit jaar zijn twee bestuursleden aftredend én herkiesbaar. Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 24 uur vóór de ledenvergadering aanmelden. Een concept van de agenda staat op www.haalop.nl.

Meer berichten