Erik van den Broek wil meer sociale samenhang in Deest. (Foto Berco Buter)
Erik van den Broek wil meer sociale samenhang in Deest. (Foto Berco Buter) (Foto: )

Vorming dorpsraad Deest

Deest - Erik van den Broek heeft samen met studenten van de HAN een onderzoek gedaan naar de samenleving en samenhang in en van het dorp Deest. Hun conclusie: er moet in het belang van het dorp een dorpsraad opgezet worden. "Sommige buurtdorpen hebben al een dorpsraad of een wijkraad. Deest blijft achter maar daarin moet snel verandering komen", vindt Van den Broek. "Ik vind het belangrijk dat er meer cohesie in het dorp komt."

Hij vervolgt: "Het zou mooi zijn als er een betere verbinding komt tussen alle inwoners van Deest. Dat alle doelgroepen betrokken worden én zich meer betrokken voelen bij de samenleving in Deest."

Het onderzoek is uitgevoerd door drie studenten van de HAN. Ze lazen veel vakliteratuur en namen veel interviews af met leden van reeds bestaande dorpsraden. "De sterke en zwakke punten werden in kaart gebracht en dat leidde tot een rapport. Een dorpsraad is er voor de hele gemeenschap", vindt Van den Broek. "Er wonen zo'n 1700 tot 1800 inwoners in Deest. We moeten er met elkaar iets van maken. Een voorbeeld: een vrouw heeft geen vervoer om naar een winkel te gaan. Ze raakt daardoor geïsoleerd en vindt het steeds lastiger om haar huis te verlaten. Vroeger werd er dan geroddeld en wisten we van elkaar wat er speelde en werd die mevrouw door buurtgenoten geholpen. Dat roddelen kon dus ergens goed voor zijn. Nu weten we vaak niet meer of iemand hulp nodig heeft. Een dorpsraad kan wellicht helpen."

Van den Broek haalt als ander voorbeeld de verkoop van de kerk aan. "Toen dat bekend werd, wilden veel katholieke dorpsgenoten de kerk behouden. Er was één groep die zich druk maakte over de oude klok en andere partijen maakten zich weer druk over andere zaken. Er was duidelijk geen gezamenlijke en collectieve actie maar juist één grote versplintering. En het zou mooi zijn om van al die losse splinters weer één hout te maken."

Van den Broek hoopt dat de dorpsraad geïntegreerd wordt in het dorp. "Het wordt een project waarbij de dorpsbelangen centraal staan, ongeacht politieke achtergronden."

Het rapport van de studenten wordt over twee weken gepresenteerd. "In dat rapport wordt ook een oproep gedaan aan álle inwoners van Deest. Na de presentatie zou ik daarom heel graag met een groepje mensen aan tafel willen gaan zitten om een plan van aanpak op te zetten. Wellicht ben ik van dit project nu de katalysator maar het moet wel echt een 'wij-project' worden. Niet in mijn belang natuurlijk maar alles in het belang van het dorp. Ik weet dat dit heel erg leeft bij de oorspronkelijke Deestenaren. Nu nog de uitdaging aangaan om ook de nieuwe inwoners erbij te betrekken. Dat willen we bereiken middels het project 'Draat'. Een samenvoeging van Deest en bijenraat. Een bijenvolk is één groot collectief. Samen bouwen aan een stevige raat dat het fundament vormt om samen verder te groeien."

Meer info: erikvandenbroek@live.nl

(Tekst: Hanneke Hoefnagel)

Meer berichten