Gemeente Wijchen op koers met uitvoeringsagenda woningbouw

Wijchen - De opbloeiende economie en de regionale woonafspraken zorgen voor extra dynamiek in de Wijchense woningbouw. Dat blijkt uit de zogeheten 'lokale uitvoeringsagenda wonen' die het college aanbiedt aan de gemeenteraad. Wethouder Geert Gerrits is blij met deze ontwikkeling. "We slagen erin om plannen te ontwikkelen die aansluiten bij onze kwalitatieve woonopgaven. Dus kwaliteit voorop en bouwen naar behoefte voor leefbare wijken en kernen. Tegelijkertijd liggen we op koers met de afspraken die we regionaal hebben gemaakt over het versnellen van onze nieuwbouw. En dat is goed nieuws voor onze inwoners."

De gemeente Wijchen is stevig op weg om de vastgestelde woonopgaven te realiseren. De woningvoorraad gaat daardoor beter aansluiten bij de woonbehoeften van vandaag en morgen. Zo komen er meer kleine woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens, meer vrije sector huurwoningen en extra kansen voor jongeren. Daarnaast wordt ingezet op energie- en duurzaamheidsopgaven. Gerrits: "Onze koers is gericht op woonkwaliteit en draagt hierdoor bij aan levendige en toekomstbestendige wijken en dorpen. Maar ook het tempo blijft in deze tijden van krapte op de woningmarkt erg belangrijk. Wij kiezen ervoor om vooral aan de slag te gaan binnen bestaand bebouwd gebied. Dat zorgt enerzijds soms voor extra complexiteit. Anderzijds zal het op langere termijn zijn vruchten afwerpen, omdat dorpen en wijken dankzij die nieuwbouw vitaal en levendig kunnen blijven."

In regionaal verband is met de provincie afgesproken dat 70% van de vereiste nieuwbouw binnen vijf jaar wordt gerealiseerd. Voor de gemeente Wijchen komt dit neer op het bouwen van grofweg 750 van de circa 1100 nieuwbouwwoningen in de periode 2017-2021. Gelet op de huidige plannen en projecten in de gemeente verwacht wethouder Gerrits dat deze versnelling in de woningbouw gehaald kan worden. "We liggen op koers. Inmiddels zijn er al zo'n 350 woningen opgeleverd sinds 2017."

Komende tijd speelt de realisatie van onder andere de tweede fase Huurlingsedam en de Tuin van Woezik. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied tussen het Kasteel en het Wijchens meer, Hart van Zuid en het Kraanvogelgebied. Gerrits: "Bovendien komen er weer kleinschalige projecten in onze kernen. Ook de zogeheten CPO-projecten - waarbij inwoners zelf met initiatieven komen voor nieuwbouw in dorpen als Bergharen, Batenburg en Balgoij - vind ik een prachtige ontwikkeling."

Meer berichten