Actiedag recreatiepark De Wighenerhorst

Wijchen - Deze week heeft de gemeente Wijchen samen met de politie een integrale controleactie gehouden op recreatiepark De Wighenerhorst. "Bewoners en gebruikers van het park hadden begrip voor
de controleactie", aldus de gemeente.

Doel van de actie was een beeld te krijgen van het gebruik van de recreatiewoningen op De Wighenerhorst. "We hebben gezien dat minstens de helft van de recreatieverblijven op het park permanent bewoond worden. We hebben nu een beter beeld van wie er op het recreatiepark verblijft. De komende weken bekijken we of de bewoning legaal of illegaal is. Als mensen illegaal op De Wighenerhorst wonen, dan starten wij een vervolgtraject. We hebben ook gezien dat er arbeidsmigranten op De Wighenerhorst zijn. Hoeveel dit er zijn, is nu nog niet bekend. De politie heeft geen bijzonderheden gevonden op het recreatiepark."

Burgemeester Verheijen over de actie: "De goede samenwerking tussen politie, de provincie en gemeente heeft er mede voor gezorgd dat de actie goed en rustig verlopen is. We hebben in beeld gebracht wie er op de De Wighenerhorst wonen. Dit is een eerste stap om er samen aan het werken dat het recreatiepark gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk recreëren. We hopen dat deze actie en ook volgende acties tot een gesprek leiden met de eigenaren en beheerders. Samen met hen willen wij op zoek gaan naar een manier om een voor toerisme geschikt, vitaal vakantiepark te realiseren. Die uitkomsten nemen we dan mee in het gesprek met de gemeenteraad over de toekomst van recreatiepark De Wighenerhorst."