Herinrichting Maasoever De Lijmen

Batenburg - In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer Martens en Van Oord gestart met het natuurvriendelijk inrichten van De Lijmen (tweede deel) bij Batenburg. Uiterlijk november 2019 zijn deze werkzaamheden klaar. De herinrichting van Maasoevers volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water met als doel de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. En een aantrekkelijkere leefomgeving te creëren voor waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes. Dit project loopt nog door tot en met 2027. Meer weten over het herinrichten van de Maasoevers en uiterwaarden? Kijk op www.rws.nl/maasoevers.

Voor vragen, meldingen of klachten kan men gratis terecht bij de landelijke informatielijn voor publiek van Rijkswaterstaat, tel. 0800 8002.

Meer berichten