Meer particuliere bouwplannen in gemeente Wijchen

Wijchen - Het aantal particuliere woningbouwplannen in de gemeente Wijchen neemt toe. "Ook worden de plannen, alleen of met een groep, steeds beter van kwaliteit en helpen ze mee onze woonambities uit te voeren", meldt de gemeente Wijchen. Naast de grote projecten zoals Huurlingsedam, Tussen kasteel en Wijchens Meer en Hart van Zuid, zijn er steeds meer bewoners met woningbouwplannen. "Sinds 2015 hebben wij 61 kleine bouwplannen van bewoners goedgekeurd. Vooral in de laatste anderhalf jaar konden we veel meer plannen goedkeuren dan de jaren ervoor. Dit komt omdat er begin 2018 goede afspraken zijn gemaakt met de buurgemeenten en provincie Gelderland."

Een klein bouwplan is een plan van maximaal vier woningen. Hierbij gaat het niet alleen om nieuwe woningen maar ook om het splitsen van grote woningen of het verbouwen van een oude schuur. Het is ons doel om meer verschillende woningen te hebben die passen bij de verschillende mogelijkheden en woonwensen van mensen", aldus wethouder Geert Gerrits van wonen: "Onze aanpak lijkt succesvol: de ingediende plannen worden steeds beter van kwaliteit en voegen echt wat toe. Kwaliteit, duurzaamheid en aansluiting bij de woonbehoefte van huidige en toekomstige inwoners zijn voor ons belangrijke voorwaarden."

Naast de kleine bouwplannen zijn er ook plannen waarbij een groep bewoners samen woningen wil bouwen, vooral in de kernen. "Op dit moment zijn er vijf groepsplannen in ontwikkeling in de gemeente. Hierbij gaat het in totaal om ongeveer veertig tot vijftig nieuwe woningen. Wij noemen dit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO's)." De wethouder is hier blij mee: "We moedigen deze vorm van woningbouw graag aan vanuit de gemeente. Ze dragen bij aan onze lokale en regionale woondoelstellingen en helpen bij het versterken van sociale cohesie en leefbaarheid in dorp en wijk. Belangrijk is dat de nieuwe woningen aansluiten bij
de woonbehoefte en kwaliteitswensen van vandaag. Maar vooral ook bij die van morgen. Dat is de uitdaging waar we samen voor staan."

Meer berichten