Wethouder ruimtelijke ordening Geert Gerrits voor Kasteel Wijchen, één van de parels van het bestemmingsplan. (foto: Jimmy Israël)
Wethouder ruimtelijke ordening Geert Gerrits voor Kasteel Wijchen, één van de parels van het bestemmingsplan. (foto: Jimmy Israël) (Foto: )

'Mooiste stuk Wijchen nog mooier'

Wijchen - Met het project 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer' krijgt het gebied tussen deze twee parels van het dorp een toekomstbestendige inrichting. "De mooiste plek van Wijchen wordt daarmee nog mooier. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen."

Met ingang van 2 mei is het globale bestemmingsplan voor 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer' in te zien voor een periode van zes weken. "We weten welke gebieden in de oostflank van het dorpscentrum ontwikkeld gaan worden, maar voor de gedetailleerde invulling is nog ruimte voor creativiteit", vertelt wethouder ruimtelijke ordening Geert Gerrits. Op dinsdag 21 mei is er een extra informatieavond, waar inwoners van Wijchen uitleg krijgen over het bestemmingsplan.

"Deze extra avond blijkt nodig te zijn, want de eerste twee op 2 en 13 mei waren al vol", legt Gerrits uit. "De avond van 2 mei werd al druk bezocht en inwoners stelden zelf ook de nodige, kritische vragen. Voor de teams die betrokken zijn bij de ontwikkeling is het waardevol om te weten wat er bij de inwoners leeft."

Als Wijchenaar in hart en nieren omvat dit stukje Wijchen ook een persoonlijke geschiedenis van Gerrits. "Ik ben getrouwd in Kasteel Wijchen, net als mijn ouders en als kind zat ik op de Mariaschool nabij het centrum. Ik hoop dan ook dat het een gebied wordt waar wij als dorp trots op kunnen zijn. Er zijn veel mensen die vlakbij het centrum willen wonen en hen gun ik een fijne woonplek. Voorwaarde is wel dat het een gedifferentieerde woonbestemming krijgt met verschillende typen woningen. Dat betekent niet alleen koopwoningen, maar ook sociale huurwoningen met een groene uitstraling en plaats voor de Wijchense historie."

Tijdens de inzagetermijn kunnen Wijchenaren hun zienswijze indienen bij de gemeenteraad. "Er zit veel kennis over de leefomgeving in de samenleving. De informatie van de inwoners is belangrijk voor de projectontwikkelaars, want in dit project ligt er geen kant-en-klaar plan. Met de ervaringen van de inwoners gaan de ontwikkelaars aan de slag en zo wordt er een beroep gedaan op hun creativiteit. We merken dan ook dat de betrokkenheid leidt tot betere kaders, of zogenoemde ambitiepijlers, voor het project."

Het project verloopt razendsnel, aldus Gerrits. "We zijn eigenlijk pas anderhalf jaar op weg en hebben nu vijf ontwikkelaars in de selectieprocedure. Binnenkort beslissen we welke drie er door gaan naar de volgende ronde. De verwachting is dat de uiteindelijke marktpartij een jaar nodig heeft om de definitieve plannen en vergunningen rond te krijgen. Dat betekent dat ergens halverwege 2021 de schop de grond in kan."

Het globale bestemmingsplan 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer' is online beschikbaar. In het Huis van de gemeente Wijchen is het plan op afspraak in te zien. Kijk voor meer info op www.wijchen.nl/in-wijchen/tussen-kasteel-en-wijchens-meer_43082/ of bel 024-7517111 voor een afspraak.

(Tekst: Jimmy Israël)

Meer berichten