Logo maasenwaalkanter.nl


V.l.n.r. René Smits (Stromenland), Lia van Meegen (SPOM), Eddy Brunekreeft (SPOM), Sjef van Elk (gemeente Druten) en Ingrid de Bonth (GGD)
V.l.n.r. René Smits (Stromenland), Lia van Meegen (SPOM), Eddy Brunekreeft (SPOM), Sjef van Elk (gemeente Druten) en Ingrid de Bonth (GGD) (Foto: )

Samenwerking onderwijs en jeugdhulp in Druten

Druten - In de gemeente Druten gaan onderwijs en jeugdhulp hun krachten bundelen. Daartoe zijn in D'n Bogerd onlangs twee overeenkomsten ondertekend. Daarmee bevestigen gemeente Druten, SPOM Onderwijs en Kinderopvang, Samenwerkingsverband Stromenland en GGD Gelderland-Zuid hun afspraken over nauwere samenwerking. Dit krijgt vorm door ondersteuningsteams op de basisscholen en een expertiseteam."Met deze samenwerking willen onderwijs en jeugdhulp ernstige problemen in de ontwikkeling van kinderen vroeg opsporen. De bedoeling is om deze dan bijtijds en effectief aan te pakken en erger te voorkomen."

De school is een belangrijk levensdomein van kinderen en jongeren. Het is ook de plek waar problemen in de ontwikkeling van kinderen vroeg aan het licht komen. Bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis of problemen met leren, gedrag of thuis. Niet altijd kan dit binnen de school worden opgelost. Daarom krijgen alle basisscholen in de gemeente Druten een ondersteuningsteam. Dit bestaat uit de intern begeleider van de school, de schoolmaatschappelijk werker, een contactpersoon van het Centrum Passend Onderwijs en een consulent van het Sociaal Team Druten. Zo'n team ondersteunt leerkrachten bij ontwikkelingsproblemen en zet waar nodig extra hulp in. Dit gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers.

Beroepskrachten in kinderopvang, basisonderwijs en gezondheidszorg kunnen te maken krijgen met complexe ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen (tot zeven jaar). In sommige gevallen kunnen zij deze niet zelf oplossen en vraagt dit om extra ondersteuning en begeleiding. Die beroepskrachten kunnen daarover dan advies inwinnen bij een nieuw expertiseteam. Hierin zitten experts die vanuit verschillende
invalshoeken een integraal advies geven. Ouders worden hier nadrukkelijk bij betrokken: hun hulpvraag staat centraal.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden

Nieuws uit Nijmegen

Meer nieuws uit Nijmegen >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten