Logo maasenwaalkanter.nl


Wethouder Sander Bos in het buitengebied.
Wethouder Sander Bos in het buitengebied. (Foto: )

Buitengebied klaar voor de toekomst

West Maas en Waal - Er komt glasvezel in het buitengebied van de gemeente West Maas en Waal. Naar verwachting wordt eind 2019 gestart met de aanleg. Wethouder Sander Bos: "Wij werken samen met Digitale Stad om in het buitengebied een hoogwaardig glasvezelnetwerk te realiseren."

De wethouder vervolgt: "De keuze voor de samenwerking met genoemde partij is simpel. Zij leggen het netwerk aan onder de voorwaarden die wij stellen voor een hoogwaardig en toekomstvast netwerk voor onze inwoners. Deze voorwaarden zijn onder andere honderd procent dekking, een open netwerk, géén toeslag voor inwoners in het buitengebied en géén extra aansluitkosten. En dat alles met het doel dat particulieren en bedrijven ook in het buitengebied het gemak gaan ervaren van snel internet. Denk aan onderwijs, demotica, camera-systemen, luchtwassers monitoren en een melkrobot aansturen."

Voldoende aanmeldingen

De afgelopen weken hebben de inwoners van de kleine kernen en de buitengebieden van de gemeenten West Maas en Waal, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan het regionale glasvezelproject dat de gemeenten van de Regio Rivierenland samen met Digitale Stad hebben opgezet. "Het project is succesvol verlopen, de gestelde minimale deelname (50 procent) is gehaald. De gemeenteraden zijn kort na het zomerreces aan zet om een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de aanleg en het beheer van het netwerk op te richten."

In de bebouwde kom is het bijna niet meer weg te denken: glasvezel. Supersnel internet. In het buitengebied is nog geen glasvezel aangelegd maar daarin komt naar alle waarschijnlijkheid verandering. Bos: "Vier jaar geleden zijn we in Regio Rivierenland gestart om te kijken hoe we de digitale infrastructuur voor glasvezel in het buitengebied kunnen realiseren. Het was de ambitie van de deelnemende gemeenten om dit zelf aan te leggen."

Dat in eerste instantie de aanbesteding voor de aanleg, onderhoud en beheer van het netwerk niet lukte, hield Regio Rivierenland niet tegen. De handen waren vrij om samenwerking te zoeken met marktpartijen. Digitale Stad werd de partner die de regio steunde in het doel 100% te willen aanleggen. "Deze samenwerking heeft resultaat gebracht. Het gaat uiteindelijk over 1600 aansluitingen."

Tweede partij

Naast Digitale Stad is nog een andere partij actief en wel Glasvezel Buitenaf. Bos. "We hadden onlangs een constructief gesprek met Glasvezel Buitenaf maar Digitale Stad is onze partner omdat zij aansluiten op onze ambitie van een betaalbaar, open en breed netwerk. Een open netwerk waarop verschillende aanbieders ontvangen kunnen worden. Omdat je in het buitengebied woont, wil niet automatisch zeggen dat je meer moet betalen voor snel internet."

digitale-stad.nl/rivierenland en

breedbandrivierenland.nl

(Tekst Hanneke Hoefnagel)

Meer berichten