Logo maasenwaalkanter.nl

Gemeente West Maas en Waal onderzoekt 'Over de Maas'

West Maas en Waal - De gemeente West Maas en Waal heeft bureau RPS de administratie van de grondstromen naar Over de Maas laten onderzoeken. "De conclusie van dit onderzoek is dat de administratie klopt. De landelijke regels worden toegepast. We maken ons echter zorgen of die landelijke regels wel voldoende zijn", aldus de gemeente West Maas en Waal. Daarom gaat de gemeente hierover in gesprek met Rijkswaterstaat en de staatssecretaris. "De gemaakte afspraken met Over de Maas blijven ongewijzigd."

Zandwin- en natuurontwikkelingsproject Over de Maas is gelegen in de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel. In 2018 maakte de gemeente afspraken met ontzander Over de Maas over onder meer de kwaliteit van de grond die toegepast wordt in het gebied. "Burgercollectief Dreumelsche waard heeft zorgen over de kwaliteit van de grond en baggerspecie. De gemeente deelt deze zorg. Het collectief heeft de gemeente gevraagd om onderzoek te doen naar deze kwaliteit. De gemeente vond dit een goed voorstel. Samen met het collectief is nagedacht over wat en hoe te onderzoeken. Vervolgens is gekozen voor een administratief onderzoek."

RPS heeft inmiddels de administratie van 25 partijen grondig onderzocht. "Gekeken is naar waar de grond vandaan komt en op welke manier toestemming is gegeven voor het toepassen. De administratie van Over de Maas was compleet; de landelijke regels zijn toegepast. De vraag is wel of er voldoende wettelijke regels zijn voor het geven van toestemming. Met andere woorden: is het systeem waterdicht?", vraagt de gemeente zich af.

Rijkswaterstaat is de organisatie die toestaat dat grond wordt toegepast (administratief). Ook controleert zij in de praktijk of het volgens de regels gaat. De gemeente vraagt zich af of deze administratie waterdicht is en gaat hierover in gesprek met Rijkswaterstaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

In januari 2019 stelde de gemeenteraad al een voorbereidingsbesluit vast. Dit is een besluit dat vóór het maken van een bestemmingsplan wordt genomen om ongewenst ontwikkelingen uit te sluiten. Ondertussen is een voorontwerp klaar. Hierin staat een verbod op het gebruik van baggerspecie.

De gemeente heeft Over de Maas vooraf geïnformeerd over het onderzoek. Zij hebben hiermee ingestemd en hun volledige medewerking verleend. Voor de volledigheid: RPS heeft de administratie onderzocht en niet het functioneren van Over de Maas.