Logo maasenwaalkanter.nl

'Dag van de Toekomst' leidt tot concrete voornemens

West Maas en Waal - Promotie van maatschappelijke stages en snel zorgen voor een definitieve bestemming voor De Hey-Acker. Zomaar twee ideeën waarvoor het college van B&W van de gemeente West Maas en Waal zich hard wil maken. Ideeën die zijn voortgekomen uit de vijfde Dag van de Toekomst en nu zijn verwerkt in het uitvoeringsprogramma 2019/2020. Dat programma wordt 5 september door de gemeenteraad besproken.

Tijdens de Dag van de Toekomst praatten ruim 70 inwoners, (vrijwilligers)organisaties en ondernemers over leefbaarheid. Wethouder Bert van Swam: "Door jaarlijks op deze intensieve manier met elkaar in gesprek te gaan over leefbaarheid, weten we wat er leeft onder inwoners en organisaties. En halen we mooie ideeën, wensen en kansen op om de leefbaarheid in onze dorpen te verbeteren. Ook dit jaar leverde de bijeenkomst concrete ideeën op waarmee we aan de slag gaan."

Van de ideeën die bij de deelnemers het hoogst scoorden, neemt de gemeente de volgende maatregelen op in het nieuwe uitvoeringsprogramma 2019/2020:

- Realiseren van afstemming van meer en eerdere hulp op reguliere scholen (meteen hulp zodra nodig).
- Mogelijk maken dat jeugd meer participeert (ook meer luisteren náár en praten mét jeugd).

- Snellere huisvesting voor spoedzoekers stimuleren, eventueel in tijdelijke woningen (met uitzondering van arbeidsmigranten).
- Stimuleren dat De Hey-Acker in Beneden-Leeuwen een definitieve bestemming krijgt. Waarbij een permanente woon- en (eventueel) zorgfunctie een mogelijkheid is.

- Zoeken naar mogelijkheden voor kleinschalige woon/zorgvoorzieningen.
- Stimuleren dat jongeren interesse tonen voor werken in de zorg en maatschappelijke stages promoten.

- In samenwerking met andere Maas en Waalse gemeenten vanaf 2020 een recreatiekaart voor het hele Land van Maas en Waal laten maken.

www.westmaasenwaal.nl/dagvandetoekomst