Logo maasenwaalkanter.nl


Tonny Zeeuwen (links) en Gerda van Osenbrugge. (Foto Elly Bruns)
Tonny Zeeuwen (links) en Gerda van Osenbrugge. (Foto Elly Bruns) (Foto: )

Dronio timmert aan de weg

Druten - Seniorenvereniging Druten bestaat al sinds 1950 en telt ruim 800 leden. Sinds dit voorjaar hebben ze een nieuwe naam: Dronio. Dat staat voor Drutense Organisatie Net Iets Ouder. Voorzitter Tonny Zeeuwen: "Wij zijn blij met die nieuwe naam, bedacht door Stef Rikken, lid van Dronio."

Dronio kreeg samen met de nieuwe naam ook een nieuw logo en magazine. Tonny: "De kleuren blauw en groen van het logo en het boekje zijn dezelfde kleuren als die de gemeente Druten gebruikt. De foto's in het magazine worden allemaal gemaakt door onze eigen leden."

Het lidmaatschap van Dronio kost 25,00 euro per jaar en daarvoor krijgt men een heleboel terug. Niet alleen tien keer per jaar het magazine maar ook tal van activiteiten en excursiemogelijkheden. Voor sommige activiteiten moet wel een eigen bijdrage worden betaald.

Inloopochtend

Het gesprek heeft plaats tijdens een woensdagse inloopochtend. Gerda van Osenbruggen, bestuurslid en afgevaardigde van het Kringberaad: "Deze inloopochtend is meestal de laatste woensdag in de maand. Gemiddeld komen er zo'n vijftien tot twintig mensen. Het is gezellig en men praat vooral met elkaar. Er kunnen ook spelletjes gespeeld worden maar daaraan is blijkbaar geen behoefte."

Vanaf september biedt Dronio nieuwe activiteiten aan: bridgen, leren bridgen, klaverjassen, dammen en schaken. Hierover is woensdag 11 september om 14.00 uur een bijeenkomst in het Dronio-gebouw aan de Kerkeland 7B in Druten. En er is een Shantykoor in oprichting die zeemansliedjes zingt. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Frans Steffens via tel. 0487-513892. En het zangkoor, dat in september weer start met de repetities, zoekt nog een dirigent. Gerda: "Dat doe ik nu zelf maar ik ben geen dirigent. Het is een noodoplossing."

Vakantieweek

De vakantieweek van Dronio is dit jaar (alleen voor leden) van 26 tot en met 30 augustus. Maandag is er een spelletjesmiddag. Dinsdag komt Peter Deurloo vertellen over zijn boek 'Grote Werken. HoeMaas en Waal welvarend werd'. Op woensdag kunnen opa's en oma's met hun kleinkinderen een vlieger maken en is voor de rolstoelgebonden leden een bustocht door Maas en Waal. Donderdag is de fietstocht. Er rijdt een treintje mee voor leden die niet kunnen fietsen. Als afsluiter is er op de vrijdag een optreden van De Liedjesman. Voor sommige activiteiten moet u zich vooraf aanmelden.

Het bestuur van Dronio wil graag de taken kunnen verdelen. Tonny: "We zijn op zoek naar mensen die zich actief willen inzetten voor activiteiten voor de senioren. Dat kan zijn met fietsen in de zomer, jeu de boulen, ouderenadviseurs, belastinghulpen of voor de organisatie van excursies, museumbezoeken en leesclubs."

Meer info: ledenadministratie@droniodruten.nl, tel. 0487-570088 of www.droniodruten.nl.

(Tekst: Elly Bruns)